Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Koło Myśli Personalistycznej Jana Pawła II TRADITIO

 

 

Organizacja naukowa przy Wydziale Teologicznym zrzeszająca doktorantów, studentów, a także pracowników naukowych wszystkich wydziałów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Celem Koła jest aktywność naukowa oraz popularyzacja myśli personalistycznej w kontekście różnych dziedzin naukowych. Personalizm, jako system, którego podstawowym aksjomatem jest założenie o niewyczerpywalnej wartości godności każdej osoby ludzkiej jest przedmiotem zainteresowań współczesnych kierunków filozoficznych przykładających szczególną wagę do pojęcia persony. Szczególny nacisk zatem kładziemy na ścisłe rozwijanie i analizę pojęcia godności osoby w naukach teologicznych, społecznych, w filozofii oraz przy pomocy ścisłych metod matematyczno-fizycznych. Członkowie Koła dążą jednocześnie do wdrażania w życie (swoje i otoczenia) zasad personalizmu praktycznego, a więc chcą kierować się zasadą imperatywu personalistycznego – czyli afirmacji godności każdej osoby.

 

 

Do zadań Koła należy w szczególności:

1) badanie dorobku naukowego Karola Wojtyły- Jana Pawła II z zakresu personalizmu i antropologii chrześcijańskiej;

2) rozwijanie zainteresowań naukowych i kształtowanie umiejętności pracy badawczej;

3) dążenie do podniesienia poziomu studiów;

4) kontynuacja i rozwój dziedzictwa naukowego Karola Wojtyły –Jana Pawła II. Swoje zadania Koło realizuje poprzez: 1)działalność naukową w szczególności poprzez pisanie i analizę tekstów naukowych w czasopiśmie Koła, 2 2) organizowanie i udział w panelach dyskusyjnych, wyjazdach naukowych, konwersatoriach, seminariach, konferencjach, sympozjach naukowych; 3) opracowywanie i publikowanie wyników przeprowadzonych badań; 4) tworzenie i realizowanie projektów edukacyjnych oraz spotkań autorskich;

5) organizowanie i prowadzenie badań naukowych z obszarów: teologii, nauk społecznych, filozofii, prawa, historii i dziedzictwa kulturowego;

6) nawiązywanie współpracy z organizacjami, ośrodkami oraz osobami związanymi z myślą personalistyczną Karola Wojtyły- Jana Pawła II;

7) pozyskiwanie środków finansowych na planowane przedsięwzięcia. Koło współpracuje z innymi organizacjami naukowymi o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w szczególności z organizacjami badającymi i promującymi myśl personalistyczną Jana Pawła II. Koło wydaje czasopismo pod nazwą „Traditio. Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”, tworzone przez studentów, doktorantów i wykładowców Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wszystkich wydziałów, którzy poprzez działalność dziennikarską i naukową chcą na jej łamach pogłębiać myśl personalistyczną Jana Pawła II, promować jego spuściznę, pogłębiać poczucie tożsamości narodowej, europejskiej i chrześcijańskiej. Czasopismo jest periodykiem i wychodzi w druku nieregularnie.

 

 

 

Ogłoszenia

Zmienił się skład Zarządu Koła Naukowego TRADITIO

Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej Nr 12 2021 jest publikowane w wersji audiobooka

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez koło naukowe Traditio

Ukazała się monografia naukowa "Człowiek w relacji do... Rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej" - red. ks. Grzegorz Wąchol

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2022