Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Relacja z wydarzenia I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "CZŁOWIEK W RELACJI DO..."

 
30 maja 2019 na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Człowiek w relacji do... .
Doktoranci, studenci oraz pracownicy naukowi wspólnie i wieloaspektowo debatowali nad tematem człowieka, jako istoty relacyjnej. Oprócz klasycznych zagadnień z zakresu filozofii, nauk społecznych i teologii, występowały również bardzo oryginalne ujęcia problemu (tytuły niektórych referatów: Dzieło sztuki jako byt międzyrelacyjny, Figura homo sacer i matematyka - model wyboru wartości godności osoby, Seksualność w relacji „człowiek - Bóg”).
Człowiek, twór wielowymiarowy, uwikłany w wielowymiarowe relacje z innymi ludźmi, to temat rzeka. Bez dna i końca właśnie dziś, gdy jesteśmy zachłyśnięci potężnymi odkryciami nauk kognitywistycznych. I mimo to, nie jesteśmy ani o krok bliżej do znalezienia odpowiedzi na pytanie: czym jest UMYSŁ, a więc w skrócie - czym/kim jest w swej istocie człowiek, skąd pochodzi i dokąd zmierza.
 

mgr Karolina Tytko 

 

 

Galeria

 

 

 

 

Ogłoszenia

III Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna (on-line) z cyklu „Człowiek w relacji do…” 19.05 - 20.05.2021

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez koło naukowe Traditio

Ukazała się monografia naukowa "Człowiek w relacji do... Rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej" - red. ks. Grzegorz Wąchol

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021