Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Praca socjalna – opcja dla rycerskich!

 

Tekst: Klaudia Karpiel

Mówiąc o pracy socjalnej, można posłużyć się szeregiem definicji i adekwatnych odpowiedników określających tę dyscyplinę i nadającą jej charakter. Według niektórych naukowców, to przede wszystkim działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Mają temu służyć odpowiednie role społeczne oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Grupy klientów, którzy najczęściej korzystają z pomocy Pracownika socjalnego to osoby dotknięte przemocą rodzinną, bezdomne, niepełnosprawne, bezrobotne, dotknięte sieroctwem, ubóstwem czy innym zdarzeniem losowym. Ludzie, którzy nie są w stanie poradzić sobie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Podstawowymi metodami pracy socjalnej są: praca socjalna z indywidualnym przypadkiem, praca socjalna z rodziną, a także praca socjalna ze środowiskiem lokalnym.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie proponuje studentom wydziału Nauk Społecznych, kierunek Praca socjalna z osobą starszą, chorującą psychicznie lub bezdomną. Trzy specjalizacje umożliwiają wybór i pozwalają ukierunkować studenta na tyle, aby mógł wybrać środowisko, w którym miałby pracować w przyszłości. Uczelnia dba o to, aby w czasie roku akademickiego student mógł nabywać jak najwięcej praktycznych doświadczeń i czerpać z nich satysfakcję. Realizowane warsztaty, ćwiczenia, projekty socjalne to tylko kilka przykładów które mają na celu rozwijać umiejętności i wykorzystywać wiedzę w praktyce. Praca socjalna jest kierunkiem szeroko rozumianym, dotykającym różne gałęzie z obszaru psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa administracyjnego, mediacji i innych, działa na dużym polu społecznym, tym samym wymaga rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Będąc studentką programu studiów, które realizują specjalizację Praca socjalna z osobą starszą, przekonałam się, że seniorzy ciągle uczą nas pamiętać, nie tylko o tym co było, ale o tym, kim sami jesteśmy. Uczą nas także życiowej odwagi, jakiej sami nabyli. Odwagi do działania, czynu, mówienia o sobie i innych. Każdy młody człowiek powinien uczyć się poprawnej komunikacji ze swoimi dziadkami. Starość nie jest problemem, problemem jest złe podejście do starości osób młodszych. Seniorzy często komunikują o swoich potrzebach i konieczności ich zaspokajania. Nie tylko oczekują pomocy ale sami jej udzielają. Nie można mówić o tym co dzieli, ale o tym co dzieląc- łączy bez względu na wiek. Praca socjalna z seniorem pomaga w odnalezieniu odpowiedzi na pytanie o sens przemijania i cierpienia. Przebywając ze starszymi, w pewnym sensie planujesz swoją starość.

Ogłoszenia

III Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna (on-line) z cyklu „Człowiek w relacji do…” 19.05 - 20.05.2021

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez koło naukowe Traditio

Ukazała się monografia naukowa "Człowiek w relacji do... Rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej" - red. ks. Grzegorz Wąchol

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021