Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Traditio 6

 

Świadomi zmian zachodzących w cywilizacji europejskiej pod wpływem rzeczywistych i pozornych autorytetów, pozostajemy wierni tym pierwszym, które od wieków inspirują naszych przodków i nas współczesnych do przyjęcia postaw „za” życiem, ojczyzną i wiarą katolicką. Każde wydanie „Traditio” jest tego jawnym potwierdzeniem. W bieżącym numerze piszemy więc o ciągle ożywianym w obszarach sacrum-profanum naszej cywilizacji języku łacińskim, który choć obsesjonalnie wycofywany ze sfery edukacji, cieszy się aprobatą i poszanowaniem wśród rozumiejących jego racje istnienia. Po raz kolejny wspominamy o ludowych zwyczajach oraz obrzędach będących częścią polskiego dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej. Procesja Bożego Ciała, wolontariat na rzecz osób starszych, zasada sanctity of life, communio personarum w rodzinie – to kilka słów-kluczy do aktualnego wydania.

Wszystkim Czytelnikom i Twórcom przestrzeni „Traditio” dziękuję, życząc niezapomnianych wrażeń z lektury!

Dorota Kumorek,
Red. naczelna „Traditio”

 

 

Ogłoszenia

III Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna (on-line) z cyklu „Człowiek w relacji do…” 19.05 - 20.05.2021

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez koło naukowe Traditio

Ukazała się monografia naukowa "Człowiek w relacji do... Rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej" - red. ks. Grzegorz Wąchol

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021