Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Traditio 8 – zapowiedź

 

Władza jest służbą. Władanie, to znaczy służenie. Pierwsza miłość władcy, to miłość ku tym, nad którymi władzę sprawuje. Gdyby tak było, gdyby ta wielka prawda chrześcijańska nareszcie weszła w życie, gdyby władza była moralna, gdyby zasady urzędowania kierowały się etyką chrześcijańską, jakże inaczej wyglądałoby życie i współżycie, praca i współpraca.. [1]

 Jan Paweł II 

 

Kiedy zacznie się era chrześcijańskiej władzy. W ilu domach wprowadza się proponowaną w powyższym cytacie etykę? Które instytucje czynią z niej tzw. dobrą praktykę? Władza jako służba, ta, o której mówił Papież Polak, to idea, która rzeczywiście mogłaby zmienić oblicze świata. Samo kierowanie się miłością – w przeciwieństwie do podążania za własnym interesem, pragnieniem kontroli, udogodnień, sławy czy pieniędzy – byłoby rewolucyjnym podejściem do władzy. Czym mogę ci służyć? Czego potrzebujesz? Jak ci pomóc? Co mogę dla ciebie zrobić? – często słyszymy takie pytania od osób, które mają nad nami władzę? A co najważniejsze, ile razy sami je wypowiadamy? O tak, mamy okazję, żeby to robić…

 

Oktawia Galbierska

 


[1] Cyt. za: Kardynał Stefan Wyszyński, Sumienie prawe u podstaw odnowy życia narodowego. Warszawa 6 I 1981, w: tenże, Kościół w służbie Narodu. Nauczanie Prymasa Polski czasu odnowy w Polsce, sierpień 1980 – maj 1981, Rzym 1981, s. 176.

 

Ogłoszenia

III Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna (on-line) z cyklu „Człowiek w relacji do…” 19.05 - 20.05.2021

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez koło naukowe Traditio

Ukazała się monografia naukowa "Człowiek w relacji do... Rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej" - red. ks. Grzegorz Wąchol

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021