Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Ks. Bogusław Kastelik, Aneta Krupka, Jarosław Kupczak OP, „Karol Wojtyła – Jan Paweł II o człowieku”

 

Ks. Bogusław Kastelik, Aneta Krupka, Jarosław Kupczak OP, „Karol Wojtyła – Jan Paweł II o człowieku”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2018.

Ciało, etyka, kultura, małżeństwo i rodzina, metoda antropologiczna, miłosierdzie , miłość, naród, piękno, płeć, praca, prawda, solidarność, wolność – (…) wybór piętnastu kategorii, dotyczących centralnych tematów nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II na temat człowieka i zaprezentowanych w niniejszej książce, nie stanowi na pewno pełnego katalogu wszystkich pojęć antropologii papieża. Przyjęta metoda badawcza polega przede wszystkim na opieraniu się na tekstach źródłowych, w mniejszym stopniu zaś na odwoływaniu się do komentarzy i opracowań. (…) niniejsza publikacja nie aspiruje do skategoryzowania jej w polu czysto teologicznym lub włącznie filozoficznym, ale pragnie oddać antropologię adekwatna analizowanego autora w całym jej bogactwie, zawartym również w uprawianej przezeń „poezji myśli”, wspomnieniach biograficznych czy homiliach. W rozmowie prywatnej profesor Andrzej Półtawski podsumował ostatnio myśl Wojtyły określeniem, że „ta filozofia jest bardzo prosta, ale trzeba dokonać wyboru w życiu – na tym polega ta adekwacja teorii do życia człowieka”. Osobistego i głębokiego doświadczenia tej właśnie adekwatności życzą sobie samym i wszystkim czytelnikom autorzy i organizatorzy wydania niniejszej publikacji.

 

Teresa Mazan, Słowo wstępne (fragm.)

Centrum Myśli Jana Pawła II (Warszawa)

Ogłoszenia

III Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna (on-line) z cyklu „Człowiek w relacji do…” 19.05 - 20.05.2021

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez koło naukowe Traditio

Ukazała się monografia naukowa "Człowiek w relacji do... Rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej" - red. ks. Grzegorz Wąchol

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021