Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zapowiedź „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” (10)

 

Słowo od Redakcji:

Z nieukrywaną radością oddajemy do rąk Czytelników aktualne wydanie czasopisma „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”. Motywem przewodnim publikacji jest sieć międzyludzkich powiązań. Wybór egoizmu, nieprawości i grzechu powoduje rozdarcie i wyalienowanie człowieka, ale wybaczenie, skrucha i zadośćuczynienie za popełnione zło przywraca i umacnia upragnioną jedność. Objawienie podaje, że Bóg życzy sobie abyśmy byli jedno (zob. J 17). W wieczerniku Chrystus prosi Ojca o doskonałą więź miłości między Jego uczniami i w Kościele, zatem na przekór cywilizacji obojętności, trzeba nam otwierać się na drugiego – w świecie, we wspólnotach, rodzinach, małżeństwach – szczególnie zaś otaczać troską najmniejszego i najbardziej bezbronnego.

Przyjemnej i pożytecznej lektury!

 

Dorota Kumorek,

Redaktor naczelna „Traditio. Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”

 

Ogłoszenia

III Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna (on-line) z cyklu „Człowiek w relacji do…” 19.05 - 20.05.2021

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez koło naukowe Traditio

Ukazała się monografia naukowa "Człowiek w relacji do... Rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej" - red. ks. Grzegorz Wąchol

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021