Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

„Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”, (12), 2021 (Zapowiedź)

 

 

Wydanie Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej Nr 12 2021 jest publikowane w wersji audiobooka.

Audiobook:

Dorota Kumorek (mp3)

Jadwiga Bacia (mp3)

Monika Ogorzałek (mp3)

 

Słowo od Redakcji

Bieżące wydanie numeru „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” nawiązuje do fenomenu służby. Podejmowana w nim tematyka oscyluje wokół pojęć: solidarności, powołania, oddania, obowiązku, bezinteresowności.

W życiu zbiorowym odnajdujemy spełnienie siebie samych; przez pilność, systematyczność i rzetelne wypełnianie obowiązku osiągamy upragnione dobro, zwyciężamy, a udoskonalające zwycięstwo czyni nas więcej „dla” innych.„Pamiętajmy, zawsze, gdy zwyciężamy, to po to, by służyć, a nie po to, by nam służono…” (słowa prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego z przemówienia w rezydencji arcybiskupów warszawskich do przedstawicieli NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Warszawa, 10.11.1980).

„Służba” w katolickim rozumieniu; służebne (nie służalcze) odniesienie, kojarzone z dojrzałością w człowieczeństwie, świadczy o nienarzuconym, bezinteresownym i bezgranicznym oddaniu sprawie, idei, osobie – ma moc Boską. Personalizacja świata; troska o drugiego i o wspólnotę zgodnie z zasadami ewangelicznej miłości – udzielanie mądrego wsparcia, dobrej rady, adekwatnego pocieszenia – zawsze w wolności budowanej na Prawdzie - Chrystusie możliwe są tylko w kulturze wyższego, duchowego typu.

Życzę twórczego przeżywania czasu w spotkaniu z lekturą i jej Autorami!

 

Dorota Kumorek

Redaktor Naczelna „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”

Doktorantka NoR, WNS, UPJPII w Krakowie

 

 

Ogłoszenia

Zmienił się skład Zarządu Koła Naukowego TRADITIO

Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej Nr 12 2021 jest publikowane w wersji audiobooka

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez koło naukowe Traditio

Ukazała się monografia naukowa "Człowiek w relacji do... Rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej" - red. ks. Grzegorz Wąchol

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2022