Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

„Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej” (11), 2020, E-wydanie

 

Z nieukrywaną radością oddajemy do rąk Czytelników aktualne wydanie czasopisma „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”. Motywem przewodnim publikacji jest postęp. Każdy człowiek, jako istota twórcza, przedsiębiorcza i planująca działanie, staje przed wyzwaniem udoskonalania siebie samego oraz różnych obszarów otaczającej go rzeczywistości. Na miarę możliwości ma rozwijać siebie i mądrze panować nad światem przyrody, zwierząt, roślin i rzeczy. Jednak zbyt często człowieczeństwo wydaje się być podporządkowane ideologiom, czy antywartościom. W cywilizacji konsumpcyjnej postulaty typu: obowiązek ponad przyjemnością, etyka przed techniką, duch przed materią okazują się zbyt trudne, nieatrakcyjne, lub po prostu nieistotne dla realizacji.

Na przekór kultury posiadania, interesowności i egoizmu, autorzy czasopisma „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”, wpisujący się w nurt personalizmu chrześcijańskiego, czujemy się uprawnieni do podkreślenia wartości zaangażowania na rzecz drugiego człowieka oraz chrześcijańskiej ascezy, bowiem nie istnieje osobowy rozwój bez służby i ofiary. W przeciwieństwie do tego, co często sądzą wpływowi i możni tego świata, podkreślamy, że autentyczny postęp ludzkości nie odbywa się kosztem przemocy, wyzysku, czy eliminacji słabszych i ubogich.

Zachęcamy do lektury oraz do refleksji na tematy osobowego wzrastania i podążania z duchem epoki.

Przyjemnej i pożytecznej lektury!

 

Dorota Kumorek,

Doktorantka Nauk o rodzinie, WNS, UPJPII

Red. naczelna „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”

 

 

Ogłoszenia

Zmienił się skład Zarządu Koła Naukowego TRADITIO

Traditio Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej Nr 12 2021 jest publikowane w wersji audiobooka

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez koło naukowe Traditio

Ukazała się monografia naukowa "Człowiek w relacji do... Rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej" - red. ks. Grzegorz Wąchol

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2022