Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Monografia naukowa "Człowiek w relacji do... Rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej" - red. ks. Grzegorz Wąchol

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp

MARCIN MURZYN
Pracownicy służby zdrowia i hospicjów w relacji do człowieka w terminalnym stadium choroby nowotworowej – perspektywa bioetyki personalistycznej

KLAUDIA MIŚKOWICZ
Uczestnictwo i wzajemność. Sposoby funkcjonowania osoby we wspólnocie w tekstach Karola Wojtyły i Józefa Tischnera

KONRAD SIKORA
Dialogiczne aspekty dzieła sztuki

KAROLINA TYTKO
Wartość godności osoby w kontekście zależności społecznych. Modelowanie grafowe

GRZEGORZ WĄCHOL
Wartości duchowe jako odpowiedź na zjawisko konsumpcjonizmu

MAGDALENA OCHOŃSKA
Mediacja rodzinna w poradniach przyparafialnych szansą dla małżeństw w kryzysie?

JOANNA CABAK
Relacyjność człowieka w social mediach na kanwie nauczania Magisterium Kościoła katolickiego

BARBARA ROZMUS
„Ja jestem” – moje „ja prawdziwe” czy moje „ja fałszywe”? Tożsamość człowieka w środowisku cyfrowym na przykładzie Instagrama

STANISŁAW WRONKA
Człowiek jako istota relacyjna w Piśmie Świętym

RENATA CHRZANOWSKA
Budować na Chrystusie i z Chrystusem. Z perspektywy katechetycznej

AGNIESZKA GRYGIEL
Narzeczeni w relacji do swoich rodziców. Jak rodzice mogą pomóc swym dzieciom w dobrym wykorzystaniu czasu narzeczeństwa?

KLAUDIA KARPIEL
Teologia kobiety. Aspekt moralnoteologiczny

DOROTA KUMOREK, RENATA LASZKO
On i ona w relacji communio coniugalis. Afirmacja miłości małżeńskiej w Pieśni nad Pieśniami

BARTOSZ TRĘBACZ
Konflikt braterski w Księdze Rodzaju

ADAM CHRAPUSTA, IRENEUSZ SKOCZEŃ
Człowiek wobec starości i śmierci. Chrześcijański aspekt starzenia się osoby

PAWEŁ SUŁKO
Odżywianie i nawadnianie terminalnie chorych a uporczywa terapia w Magisterium Kościoła

 

Zobacz więcej

 

Ogłoszenia

III Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna (on-line) z cyklu „Człowiek w relacji do…” 19.05 - 20.05.2021

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez koło naukowe Traditio

Ukazała się monografia naukowa "Człowiek w relacji do... Rozważania o człowieku jako istocie relacyjnej" - red. ks. Grzegorz Wąchol

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2021